Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Nông Quang Nhất – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra kết quả tiến độ các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2023 tại xã Trần Phú và xã Cường Lợi

( Cập nhật ngày: 10/10/2023 )

Sáng ngày 10/10/2023, đồng chí Nông Quang Nhất – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra kết quả tiến độ các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG thực hiện năm 2023 tại xã Trần Phú và xã Cường Lợi. Làm việc với đoàn phía huyện Na Rì có đồng chí Lương Thanh Lộc – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; lãnh đạo Trung tâm Dịch Vụ Nông nghiệp huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách Dự án và các HTX thực hiện Dự án liên kết thuộc xã Trần Phú và Cường Lợi.

Theo báo cáo của huyện Na Rì cho thấy năm 2023, huyện thực hiện 44 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 32 dự án; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 12 dự án. Trong đó có 19 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; 25 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Tiến độ thực hiện các dự án đến thời điểm này đã thực hiện là 21 dự án (trong đó: giải ngân là 12 dự án; còn 08 dự án đã cấp phát vật tư nhưng chưa giải ngân, các xã đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán); các dự án đã được phê duyệt danh mục chưa thực hiện là 18 dự án

Tại buổi kiểm tra đã giành nhiều thời gian trao đổi thảo luận, đánh giá những kết quả tiến độ thực hiện các dự án; những khó khăn vướng mắc, hướng khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời huyện Na Rì cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cho ý kiến để huyện thu hồi các nguồn vốn còn dư đã được phân bổ cho các dự án thuộc chương trình dân tộc thiểu số, để địa phương tổ chức thực hiện tiếp các dự án kịp thời; hiện trên địa bàn một số xã vẫn còn dịch tả lợn Châu phi nên việc cung cấp giống lợn cho các xã thực hiện dự án đến nay vẫn chưa thực hiện được; giá thẩm định thấp hơn so với thị trường nên khó khăn cho địa phương trong thực hiện các dự án…

Phát biểu tại buổi kiểm tra tại xã Trần Phú và Cường Lợi đồng chí Nông Quang Nhất – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện Na Rì trong việc thực hiện các Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Na Rì mà trực tiếp là Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chủ động tham mưu cho huyện triển khai các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện mô hình tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện các mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, bảo đảm yêu cầu về môi trường sinh thái; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nông dân phát triển các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương trong giai đoạn mới. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ còn thiếu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tại các xã đang triển khai đảm bảo giải ngân đúng tiến độ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý.../.

Quốc Khánh