Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Trần Phú

( Cập nhật ngày: 13/04/2023 )

Chiều ngày 13/4/2023, đồng chí Nông Quang Kế – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Trần Phú. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số phòng chuyện môn của huyện có liên quan.

Theo báo cáo của xã Trần Phú, 3 chương trình mục tiêu quốc gia được xã triển khai thực hiện tích cực, trong quá trình triển khai, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành liên quan, nên công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bước đầu cơ bản thuận lợi. Về chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi: Tổng vốn giao năm 2022 hơn 1 tỷ 900 triệu đồng, tính đến thời điểm này đã giải ngân được hơn 1 tỷ 680 triệu đồng, đạt trên 87% kế hoạch. Về chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Năm 2023, tổng kinh phí hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt là 460 triệu đồng, hiện nay xã đang chuẩn bị thực hiện. Xã phấn đấu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo 5,97%. Nguồn lực hỗ trợ là tham gia các chương trình, dự án, đi xuất khẩu lao động, đi lao động tại các công ty trong nước. Chương trình MTQG xây dựng NTM: Kế hoạch giao năm 2022 hơn 1 tỷ 814 triệu đồng, tính đến thời điểm nay đã giải ngân được trên 1 tỷ 572 triệu đồng, đạt gần 87% kế hoạch, xã đạt chuẩn là 8/19 tiêu chí.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác của huyện và xã đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn thực hiện 3 chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nông  Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Trần Phú cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình MTQG, góp phần đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần ban hành kế hoạch theo giai đoạn, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể thực hiện theo tháng, quý, năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu của xã; thông tin báo cáo kịp thời, đẩy đủ; rà soát lại tất cả các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án theo hướng dẫn, có hồ sơ cụ thể để triển khai thực hiện dễ dàng, trong quá trình triển khai phải đảm bảo chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và công tác phối hợp với các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai các chương trình MTQG đạt hiệu quả…/.

Ngọc Oánh