Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thăm, động viên Lực lượng Tự vệ Khối cơ quan huấn luyện năm 2023

( Cập nhật ngày: 26/07/2023 )

           Sáng ngày 26/7/2023, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Lực lượng Tự vệ Khối cơ quan huấn luyện năm 2023. Tham gia cùng đoàn có Thượng tá Linh Hồng Thành – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

Chương trình huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2023 sẽ trang bị cho các chiến sĩ tự vệ những nội dung cơ bản về công tác giáo dục chính trị với các chuyên đề: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Tại thao trường huấn luyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Cương đã phát biểu động viên, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đồng chí tự vệ khắc phục khó khăn, tích cực học tập, ôn luyện thuần thục các nội dung theo chương trình huấn luyện để sau khi kết thúc đợt huấn luyện sẽ là lực lượng nòng cốt trong  việc  sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phức tạp ở đơn vị, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – An ninh./.

Diệu Thu