Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Văn Vũ

( Cập nhật ngày: 11/04/2023 )

Chiều ngày 10/4/2023, đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Văn Vũ. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.

          Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện tích cực, trong quá trình triển khai, xã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chủ động tháo gỡ. Về nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 28 hộ, bằng 4,2%. Nguồn vốn dự án lợn bản địa, cả năm 2022 chuyển sang được phân bổ trên 283 triệu đồng. Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và vùng núi (các dự án thành phần theo quyết định 1719/QĐ-TTg); Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: tổng tiêu chí đạt chuẩn là 11 tiêu chí, đó là: Tiêu chí số 1: Quy hoạch, Tiêu chí số 3: Thủy lơi; tiêu chí số 4: điện; Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 12: Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 15: Về y tế; Tiêu chí số 16: Về văn hóa; Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. Tổng số tiêu chí chưa đạt có 8 tiêu chí, gồm: Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí số 5: Trường học; Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9: Nhà ở; Tiêu chí số 10: Thu nhập; Tiêu chí số 11: Hộ nghèo; Tiêu chí số 17: Môi trường và tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Mục tiêu chủ yếu từ nay đến cuối năm, xã phấn đấu đạt chuẩn 12tiêu chí.

          Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện và các thành phần của xã đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn thực hiện 3 chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện các dự án, công trình…

          Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nông Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Văn Vũ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: tiến độ triển khai các chương trình, dự án còn chậm. Thời gian tới, để việc triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn xã đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, cấp ủy, chính quyền xã cần ban hành kế hoạch theo giai đoạn, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể tiến độ thực hiện theo tháng, năm; rà soát lại tất cả các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án theo hướng dẫn, có hồ sơ cụ thể để triển khai dễ dàng, trong quá trình triển khai phải đảm bảo chất lượng. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai các chương trình MTQG thuận lợi và hiệu quả…/.

 Ngọc Oánh