Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Sơn Thành

( Cập nhật ngày: 12/04/2023 )

Chiều ngày 12/4/2023, đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Sơn Thành. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện có liên quan.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm đến nay việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện tích cực, trong quá trình triển khai, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ngành liên quan, nên công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bước đầu cơ bản thực hiện tốt, không gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Về chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi: Tổng vốn giao năm 2023 gần 2 tỷ 790 triệu đồng, cụ thể: Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt tổng vốn được giao là  271 triệu đồng. Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tổng vốn được giao là 765 triệu đồng. Dự án 4 Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc tổng vốn được giao gần 1 tỷ 790 triệu đồng.

Về chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Năm 2023 tổng nguồn vốn được giao 815 triệu đồng, nội dung thực hiện là trồng dong riềng và chuỗi giá trị lợn thịt, hiện nay xã đang triển khai thực hiện

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: tính đến thời điểm này, xã đạt chuẩn 11 tiêu chí, đó là: Tiêu chí số 1: Quy hoạch; tiêu chí số 4: điện; Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 12: Lao  động; Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 15: Về y tế; Tiêu chí số 16: Về văn hóa; Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19: Quốc phòng và an ninh. Còn 08 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 Giao thông; Tiêu chí 3 về Thủy lợi; Tiêu chí số 5 Trường học; Tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10 Thu nhập; Tiêu chí số 11 Nghèo đa chiều; Tiêu chí số 17 Môi trường.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của huyện và xã đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn thực hiện 3 chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí xây dựng NTM; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nông Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Sơn Thành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình MTQG, góp phần đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, cấp ủy, chính quyền xã cần ban hành kế hoạch theo giai đoạn, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể tiến độ thực hiện theo tháng, năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu của xã; thông tin báo cáo kịp thời, đẩy đủ; rà soát lại tất cả các thủ tục, hồ sơ chương trình, dự án theo hướng dẫn, có hồ sơ cụ thể để triển khai thực hiện dễ dàng, trong quá trình triển khai phải đảm bảo chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp với các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai các chương trình MTQG thuận lợi và hiệu quả…/.

Ngọc Oánh