Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Na Rì lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

( Cập nhật ngày: 21/04/2023 )

Ngày 21/4/2023, Hội Nông dân huyện Na Rì tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn đại hội điểm cấp huyện.

Dự, chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Lưu Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì; đồng chí Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Thái – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam huyện. Có mặt các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB. MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; Hội Nông dân các huyện, thành phố cùng 145 đại biểu đại diện cho 7.160 hội viên nông dân trong huyện.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Na Rì đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần IX đề ra. Công tác tổ chức Hội thường xuyên được kiện toàn và củng cố từ huyện đến cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề ở nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội.

Cụ thể, trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, 5 năm qua đã có 6.108 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp. Kết quả bình xét có 1.926 lượt hộ đạt SXKDG các cấp (xã đạt 1.398 hộ, huyện 454 hộ, tỉnh 74 hộ), giúp 113 hộ thoát nghèo. Hướng dẫn thành lập 145 tổ hợp tác với 1.776 thành viên tham gia các ngành hàng chủ yếu là chăn nuôi lợn, trâu, bò vỗ béo, trồng kiệu, trồng dong riềng, hồng không hạt, thạch đen…hướng dẫn xây dựng 08 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, góp phần nâng số lượng sản phẩm OCOP toàn huyện lên 23 sản phẩm; có 32.947hộ hội viên đạt gia đình văn hoá; duy trì 53 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” ở các thôn bản. Quản lý ủy thác các nguồn vốn vay gần 200 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt vay. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức vận động kết nạp được 666 hội viên mới…Nhiệm kỳ 2023 – 2028, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”, Hội Nông dân huyện Na Rì tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Trong đó, phấn đấu có 98% trở lên cán bộ hội viên được tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và Nghị quyết của Hội; kết nạp hội viên mới từ 80 hội viên trở lên/năm. Hằng năm, có 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật; từ 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã); xây dựng mới, củng cố nâng cao chất lượng 05 sản phẩm OCOP…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh và đồng chí Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung nhiệm vụ, trọng tâm khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; tăng cường công tác tập huấn, tiếp thu KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Tiếp tục triển khai nhân rộng các HTX, chi tổ hội nghề nghiệp, các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, thực hiện tốt việc liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất; đổi mới, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động của Hội, xây dựng Hội nông dân là tổ chức và là lực lượng nòng cốt trong các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa; Xây dựng hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, hội viên, chú trọng chi hội cơ sở; thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. 

Đồng chí Lưu Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh và đồng chí Nông Văn Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Rì đã tặng những lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Các ngành, đoàn thể, đơn vị của huyện, Hội Nông dân các huyện cũng đã tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội tiến hành bầu BCH Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 25 đồng chí, đồng chí Vũ Việt Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì, đồng chí Nông Văn Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đại hội bầu 30 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dịp này, Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân tỉnh đã tặng nhiều giấy khen, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023; trao Bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 – 2022; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2022./.  

Diệu Thu