1. Vị trí địa lýHuyện Na Rì là huyện miền núi vùng cao, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn, có tổng diện tích tự nhiên là 85.299,76 ha, chiếm 17,54% diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Kạn, gồm 16 xã và 01...