Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Bế mạc huấn luyện Lực lượng Tự vệ Khối cơ quan năm 2023

( Cập nhật ngày: 28/07/2023 )

           Ngày 28/7/2023, Ban chỉ huy Quân sự huyện Na Rì tổ chức bắn đạn thật hoàn thành đợt huấn luyện Lực lượng Tự vệ Khối cơ quan năm 2023 gồm: Tự vệ Huyện ủy; UBND huyện; Kho bạc – Ngân hàng; Trường Trung học phổ thông; Viễn thông – Bưu điện và  Tự vệ Trung tâm Y tế huyện. Dự buổi bế mạc có đồng chí Nông Quang Kế – HUV,  Phó Chủ tịch UBND huyện cùng một số lãnh đạo các cơ quan đơn vị có chiến sĩ tham gia huấn luyện.

          Chương trình huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2023 đã trang bị cho các chiến sĩ  tự vệ những nội dung cơ bản về công tác giáo dục chính trị với các chuyên đề: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Về huấn luyện quân sự với kiến thức về điều lệnh đội ngũ, khám súng; đặt súng, lấy súng, mang, đeo, treo, nhận súng; huấn luyện kỹ thuật chiến đấu với kiến thức về súng Bộ binh, binh khí và các quy tắc bắn súng tiểu liên AK; tổ Dân quân tự vệ đánh chiếm mục tiêu khi có bạo loạn… và kiểm tra bắn đạn thật.

Kết thúc huấn luyện các đơn vị tham gia được Ban chỉ huy Quân sự huyện đánh giá đạt kết quả Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được mục đích, yêu cầu. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Đây là công tác huấn luyện hàng năm cho lực lượng Tự vệ Khối cơ quan huyện nhằm nâng cao nhận thức Chính trị – Pháp luật, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ, quốc phòng, quân sự của địa phương về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ; phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động của tự vệ khối cơ quan, từng bước xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh toàn diện; sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra./.

Quốc Khánh