Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VI

( Cập nhật ngày: 09/11/2023 )

Sáng ngày 09/11/2023, Trung tâm Chính trị huyện Na Rì tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VI năm 2023. Đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND dự, chúc mừng. Dự buổi lễ có lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 69 học viên của lớp học.

Sau hơn 1 tháng học tập, các học viên của lớp đã được nghiên cứu 18 chuyên đề với các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về đường lối của Đảng… Trong mỗi chuyên đề, các giảng viên đã lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác, nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến trong hành động, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp Lý luận chính trị. Kết quả xếp loại: loại Giỏi: 09 học viên, loại khá: 46 học viên và 14 học viên xếp loại trung bình không có học viên xếp loại yếu, kém.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng, đồng chí Nông Văn Nguyên – Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương tinh thần, thái độ học tập của học viên cũng như kết quả đạt được của lớp học. Đồng thời, yêu cầu các học viên không ngừng tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi đảng viên, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trọng nội bộ. Không ngừng học tập, trau dồi lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động, công tác quần chúng, công tác xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng nỗ lực, phân đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.../.

Ngọc Oánh