Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát tại xã Quang Phong

( Cập nhật ngày: 31/03/2023 )

          Sáng ngày 31/3/2023, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do ông Bế Văn Huế – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại xã Quang Phong. Tham dự buổi khảo sát có bà Mã Thị Hường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

          Theo báo cáo, tình hình hoạt động của HĐND xã Quang Phong có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. HĐND xã tổ chức các kỳ họp thường lệ theo quy định, đến nay đã tổ chức được 04 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp chuyên đề, các kỳ họp HĐND quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế – xã hội và công tác tổ chức cán bộ của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tổ chức được 01 cuộc giám sát của Ban Pháp chế HĐND, các kiến nghị đưa ra sau giám sát được Thường trực UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét giải quyết dứt điểm theo quy định. Trong năm 2021 đối với Thường trực HĐND xã giám sát thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, Ban KT-XH HĐND giám sát về thực hiện chương trình 135 hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Quang Phong, tuy nhiên trong năm không được phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện nội dung này nên không tổ chức giám sát theo kế hoạch. Năm 2022 HĐND giám sát 01 cuộc về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã, các Ban HĐND mỗi ban giám sát được 01 cuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri, mỗi cuộc trung bình khoảng 30 cử tri trở lên tham dự.

          Qua khảo sát, sau khi kiểm tra hồ sơ của xã, các thành viên đoàn khảo sát của HĐND huyện đã ghi nhận kết quả đạt được của HĐND xã Quang Phong; đồng thời nhấn mạnh: HĐND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác giám sát, khảo sát, nâng cao vai trò hoạt động của HĐND xã ngày càng hiệu quả…/.

Diệu Thu