Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát tại Cường Lợi và Kim Lư

( Cập nhật ngày: 27/03/2023 )

          Ngày 27/3/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại xã Cường Lợi và xã Kim Lư. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, đồng chí Lý Đức Khánh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

          Theo báo cáo, ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND xã Cường Lợi và xã Kim Lư đã ban hành các nghị quyết; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong quy chế đã nêu nhiệm vụ cụ thể cho các đại biểu, nhiệm vụ của Thường trực HĐND xã, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ban HĐND xã. Các kỳ họp HĐND xã được tổ chức theo quy định. Hoạt động giám sát, khảo sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cao của công dân được thực hiện theo kế hoạch.

          Qua khảo sát, sau khi kiểm tra hồ sơ, đoàn khảo sát của HĐND huyện đã ghi nhận kết quả đạt được của HĐND 2 xã Cường Lợi và Kim Lư; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục như: Việc lưu trữ các văn bản cần khoa học hơn; Các nghị quyết ban hành cần được lưu giữ theo quy định; các cuộc khảo sát, giám sát cần xây dựng kế hoạch thực hiện theo nghị quyết và có báo cáo chi tiết; từng bước khắc phục khó khăn góp phần cho hoạt động của HĐND cấp xã hoạt động ngày càng đạt hiệu quả…/.

Ngọc Oánh