Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sơ kết quý I năm 2023

( Cập nhật ngày: 11/04/2023 )

Chiều ngày 07/4/2023, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện tổ chức sơ kết quý I/2023, đồng chí Nông Quang Kế – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đồng chí Hứa Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Ngân hàng CSXH hội huyện; các tổ chức thành viên và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.     

          Trong quý I năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Nghị quyết của Ban đại diện các cấp về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo của huyện. Cùng với đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai kịp thời có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách ngay từ những ngày đầu, góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết quả, quý 1 doanh số cho vay trên địa bàn huyện đạt trên 26 tỷ đồng, cho gần 5000 lượt khách hàng được thụ hưởng nguồn chính sách tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn cho vay chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn… 

          Hiện nay, mạng lưới Điểm giao dịch được phủ khắp ở 17/17 xã, thị trấn, các thủ tục giải quyết công việc của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thông báo tín dụng ưu đãi, công khai dư nợ… được niêm yết công khai tại điểm giao dịch của xã theo đúng quy định. Cùng với đó là trang thiết bị, công nghệ được ứng dụng, các tổ chức chính trị – xã hội tham gia ủy thác đã nêu cao tinh thần trách nhiệm nên hoạt động giao dịch nhanh, chính xác, an toàn và hiệu quả.

          Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên theo quy định, 3 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra, giám sát 02 lượt tại xã, 08 lượt tại tổ chức hội đoàn thể, 25 tổ tiết kiệm và vay vốn, 25 hộ vay vốn và kiểm tra đột xuất tại 06 điểm giao dịch xã trên địa bàn đảm bảo đúng kế hoạch.

          Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tiến hành trao khen thưởng của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Việt Nam và của Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp vào công tác của Ngân hàng CSXH năm 2022.

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nông Quang Kế – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cần phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực hiện tốt công tác giải ngân, tạo điều kiện cho đối tượng được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh sai sót. Các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt khâu ủy thác, phối hợp với Ngân hàng CSXH và chính quyền cơ sở rà soát, chấn chỉnh hoạt động, sắp xếp hồ sơ của Tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành kế hoạch kiểm tra, nhất là những đơn vị có nợ quá hạn cao…/.

Ngọc Oánh