Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Na Rì thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách

( Cập nhật ngày: 13/11/2023 )

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Na Rì đã thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách cho người dân trên địa bàn.

          Ngay từ những tháng đầu năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp với các tổ chức chính trị  – xã hội thực hiện ủy thác vay vốn như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên để bà con tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn. Cùng với đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì còn tư vấn, hỗ trợ người dân vay vốn sử dụng vốn vay sao cho đúng mục đích, có hiệu quả. Theo đó, cán bộ Phòng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, phổ biến, hướng dẫn các hộ vay vốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tìm mô hình phát triển kinh tế phù hợp để bà con học tập, sử dụng vốn đúng mục đích.

Tính đến thời điểm ngày 26/10, tổng nguồn vốn Phòng giao dịch NHCSXH Na Rì thực hiện cho vay là hơn 416,3 tỷ đồng, tăng hơn 27,4 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận từ Trung ương đạt  hơn 368 tỷ đồng, tăng  hơn 23,5 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 97% kế hoạch năm. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đạt hơn 6,6 tỷ đồng, tăng hơn 1,4 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm. Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt hơn 41,5 tỷ đồng, tăng hơn 2,2 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành hơn 88% chỉ tiêu kế hoạch giao tăng trưởng trong năm. Doanh số cho vay trong 10 tháng năm 2023 đạt hơn 87,5 tỷ đồng.

Tổng dư nợ thực hiện đến 26/10 hơn 415,3 tỷ đồng, tăng hơn 27 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 80% chỉ tiêu tăng trưởng giao trong năm. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo thực hiện được hơn 146,8 tỷ đồng, đạt hơn 107% kế hoạch; dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn hơn 97,4 tỷ đồng, đạt hơn 92% KH; dư nợ cho vay nước sạch vệ sinh môi trường thực hiện được hơn 33,2 tỷ đồng, đạt hơn 95% KH; dư nợ cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15 của Chính phủ hơn 36,4 tỷ đồng, đạt hơn 91% KH; dư nợ cho vay giải quyết việc làm NHCS huy động hơn 30,6 tỷ đồng, đạt hơn 98% KH; dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 14 tỷ đồng, đạt hơn 84% KH; dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ hơn 11,5 tỷ đồng, đạt  hơn 80% KH…

Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Na Rì cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi, đến 26/10 đã hoàn thành 80% chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm. Trong đó có những chương trình tín dụng chính sách đã hoàn thành 100% kế hoạch như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28 của Chính phủ. Trong các tháng còn lại của năm 2023, đơn vị sẽ rà soát lại kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách còn phải thực hiện. Sau đó tập trung đôn đốc các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác các xã rà soát nhu cầu vay vốn, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.”

          Từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH đã giúp cho các hộ gia đình có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Na Rì phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đảm bảo nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, hỗ trợ các hộ vay vốn đầu tư đúng hướng, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

                                                          Diệu Thu