Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân

( Cập nhật ngày: 27/05/2023 )

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, trong 1,5 ngày (từ 25 – 26/5), Sở Công thương Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Na Rì, Điện lực Na Rì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại các xã: Văn Lang, Cường Lợi và Liêm Thủy.

Tại các buổi hội nghị, các xã được nghe Ban tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến một số biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất; nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 54/KH-SCT ngày 07/4/2023 của Sở Công thương về thực hiện chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất. Phổ biến hướng dẫn xã tổ chức thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thông và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để đạt chuẩn theo quy định.

Thông qua các hoạt động của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và chủ động, tích cực ứng dụng các biện pháp nhằm sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, rèn luyện thói quen cùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…/.

Ngọc Oánh