Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Dâng hương tại Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ và Nhà văn hoá truyền thống huyện Na Rì

( Cập nhật ngày: 03/02/2023 )

Sáng ngày 03/02/2023, đồng chí Hoàng Văn Thiên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nông Văn Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện đã đến dâng hương tại Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ và Nhà văn hoá truyền thống huyện Na Rì nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023).

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo huyện Na Rì đã thành kính báo công dâng Bác. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Na Rì luôn khắc ghi sâu sắc công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Na Rì luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, cố gắng thi đua học tập và lao động sản xuất để góp công, góp sức xây dựng quê hương Bắc Kạn nói chung, huyện Na Rì nói riêng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, huyện Na Rì đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ. Về kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng định hướng; hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với truyền thống yêu nước của quê hương Na Rì và phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo huyện đã hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, làm cho nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những nén hương thơm kính dâng lên Bác và các anh hùng liệt sĩ thể hiện sự kính trọng, biết ơn, ghi nhớ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Na Rì đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Quốc Khánh