Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát tại xã Sơn Thành

( Cập nhật ngày: 29/03/2023 )

Chiều ngày 29/3/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có cuộc khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại xã Sơn Thành. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện; đồng chí Lý Đức Khánh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

Theo báo cáo, ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND xã Sơn Thành đã ban hành các nghị quyết; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND được các đại biểu quan tâm, thể hiện trên tinh thần dân chủ, có trách nhiệm trong việc theo dõi, thực hiện các Nghị quyết, chương trình đã đề ra; Đã có nhiều tích cực trong tham gia ý kiến đóng góp vào các loại văn bản xin ý kiến của đại biểu; Tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, tham gia thực hiện công tác giám sát theo chuyên đề của Thường trực HĐND. Các kỳ họp HĐND xã được tổ chức theo Luật định, Hội đồng nhân dân xã tổ chức thành công 07 kỳ họp, trong đó có 02 Kỳ họp chuyên đề. Hàng năm ban hành Nghị quyết về hoạt động giám sát, khảo sát. Công tác tiếp xúc cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tổ chức thực hiện theo quy định.

Qua khảo sát, sau khi kiểm tra hồ sơ của xã, đoàn khảo sát của HĐND huyện đã ghi nhận kết quả đạt được của HĐND xã Sơn Thành; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục như: Việc lưu trữ các văn bản cần khoa học hơn; các cuộc khảo sát, giám sát cần xây dựng kế hoạch thực hiện theo nghị quyết và có báo cáo chi tiết; Các nghị quyết ban hành cần được lưu giữ theo quy định; Những tồn tại, hạn chế cần từng bước khắc phục, góp phần cho hoạt động của HĐND cấp xã hoạt động ngày càng đạt hiệu quả…/.

Ngọc Oánh