Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Công văn2791/QĐ-UBNDV/v ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Na Rì năm 201704/10/2017
2Kế hoạch134/KH-BCĐVận động hiến máu tình nguyên 201704/10/2017
3Công văn133/KH-UBNDTriển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì năm 201729/09/2017
4Công văn131/KH-UBNDKế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự"28/09/2017
5Công điện6/CĐ-BCHthực hiện công điện số 02 tỉnh bắc Kạn25/09/2017
6Công văn129/QĐ-UBNDThực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 202022/09/2017
7Báo cáo309/BC-UBNDV/v tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 201722/09/2017
8Công văn1402/UBND-VPHưởng ứng ngày phòng cháy chữa cháy 4/10/201721/09/2017
9Công văn1405/UBND-VPPhối hợp công tác dân vận những tháng cuối năm 201721/09/2017
10Công văn1393/UBND-TNMTV/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 201719/09/2017
11Kế hoạch127/KH-BCĐKế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết18/09/2017
12Báo cáo602/BC-UBNDV/v tiến độ, kết quả thực hiện công tác cải cahs hành chính năm 201718/09/2017
13Công văn1354/CV-BATGTTăng cường công tác Bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và đường trong khu dân cư. 13/09/2017
14Công văn128/TB-UBNDkết luận phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 201708/09/2017
15Công văn1336/UBND-NVrà soát, gửi hồ sơ tinh giản biên chế đợt I, năm 201808/09/2017
16Công văn1329/UBND-NNcam kết triển khai thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2017-202007/09/2017
17Công văn695/SVHTTDL-VPV/v không tổ chức tiếp khách nhân ngày truyền thống Ngành Văn hóa Thông tin18/08/2017
18Công văn 963/UBND-TNMTV/v lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Na Rì17/08/2017
19Công văn966/UBND-VPThực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh17/08/2017
20Công văn40/VPPCTTV/v chủ động phòng tránh thiệt hại do mưa lũ, gây15/08/2017
21Thông báo120/TB-UBNDThông báo tổ chức lễ khai mạc, bế mac đại hội TDTT năm 201715/08/2017
22Công văn 680/SVHTTDL-QLVHgửi thể lệ sáng tác tranh cổ động tuyên truyền15/08/2017
23Kế hoạch115/KH-UBNDkế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác truyền thông chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2018 – 2020 huyện Na Rì11/08/2017
24Kế hoạch117/KH-UBNDThực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 202011/08/2017
25Công văn944/UBND-VPThực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội11/08/2017
26Kế hoạch114/KH-UBNDKế hoạch PTKT- XH năm 201811/08/2017
27Kế hoạch116/KH-UBNDKế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp11/08/2017
28Công văn936/UBND-VPTriển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh10/08/2017
29Nghị quyết94/SY-HĐNDQuy định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của BQL xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-202010/08/2017
30Công văn682/STTTT-BCXBVề việc tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết09/08/2017
31Công văn928/UBND-VPV/v triển khai hệ thống tin nhắn nội bộ và xây dựng danh bạ điện thoại huyện Na Rì09/08/2017
32Công văn933/UBND-KTHTV/v tổ chức Hội chợ thương mại huyện Na Rì tháng 12 năm 201709/08/2017
33Công văn927/UBND-TTYTtiếp tục phối hợp triển khai điều trị Methadone09/08/2017
34Công văn118/TB-UBNDV/v kết luận phiên họp UBND huyện tháng 7 năm 201708/08/2017
35Báo cáo547/BC-UBNDV/v công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 201708/08/2017
36Công văn919/UBND-VHTTV/việc sử dụng an toàn thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước07/08/2017
37Kế hoạch113/KH-UBNDTriển khai hệ thống phần mềm Một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao huyện Na Rì07/08/2017
38Công văn920/UBND-VHTTV/v góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước07/08/2017
39Công văn111/KH-UBNDV/v triển khai thực hiện công tác phối hợp lập trật tự hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến Quốc lộ được ủy thác so sở GTVT BK quản lý, đường huyện trên địa bàn huyện Na Rì07/08/2017
40Kế hoạch109/KH-UBNDKế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật (09/11/2017)04/08/2017
41Kế hoạch105/KH-UBNDTriển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện.04/08/2017
42Nghị quyết91/SY-HĐNDQuy định nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hộicủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn04/08/2017
43nghị quyết 86/SY-UBNDV/v Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn04/08/2017
44Nghị quyết88/SY-UBNDV/v Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn04/08/2017
45Nghị quyết90/SY-UBNDNghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 201704/08/2017
46Nghị quyết82/SY-HĐNDNghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 201803/08/2017
47Thông báo 116/TB-BTCThông báo tổ chức Đại hội TDTT huyện Na Rì lần thứ VI năm 201701/08/2017
48Công văn888/UBND-LĐTBXHvề việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em27/07/2017
49Công văn3490/UBND-KGVXV/v thực hiện Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông25/07/2017
50Công văn840/UBND-LĐTBXHV/v tăng cường công tác công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em20/07/2017
51Thông tư17/2017/TT-BTTTTQuy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích23/06/2017
52Kế hoạch 92/KH-UBNDThực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy tháng 6 năm 201707/06/2017
53Kế hoạch89/KH-UBNDKế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước,các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 201702/06/2017
54Kế hoạch88/KH-BCĐTổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 201701/06/2017
55Công văn611/UBND-VPV/việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ31/05/2017
56Quyết định1497/QĐ-UBNDPhê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 201630/05/2017
57Công văn586/UBND-TNMTTổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 201726/05/2017
58Công văn583/UBND-TNMTV/v hưởng ứng "Tháng hành hành động về môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/201726/05/2017
59Kế hoạch86/KH-BCĐPhòng chống dịch bệnh năm 201726/05/2017
60Công văn2356/UBND-KGVXV/v tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 201726/05/2017
61Công văn575/UBND-NCTiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá24/05/2017
62Quyết định1357/QĐ-UBNDPhê duyệt kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 201623/05/2017
63Kế hoạch79/KH-UBNDTriển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 201723/05/2017
64Quyết định1353/QĐ-UBNDV/v ban hành Kế hoạch triển khai NQ số 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Na Rì23/05/2017
65Kế hoạch85/KH-UBNDThực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Na Rì22/05/2017
66Kế hoạch80/KH-UBNDThực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2017-2020 17/05/2017
67Quyết định1189/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra văn hóa và thông tin liên ngành huyện Na Rì17/05/2017
68Quyết định1185/QĐ-UBNDV/v giao biên chế công chức, số người làm việc trong các tổ chơcs đơn vị sự nghiệp công lập và HĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP, năm 201716/05/2017
69Thông báo58/TB-UBNDKết luận phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4/201710/05/2017
70Công văn493/UBND-VPV/v thực hiện văn bản số 1921 của UBND tỉnh10/05/2017
71Kế hoạch71/KH-UBNDKế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).09/05/2017
72Báo cáo138a/BC-UBNDChỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình KT-XH tháng 4/201709/05/2017
73Công văn487/UBND-TCKHHướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên và mua sắm tài sản tập trung năm 201709/05/2017
74Quyết định1138/QĐ-UBNDV/v ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động về trẻ em năm 201709/05/2017
75Công văn464/UBND-VPTriển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư03/05/2017
76Công văn460/UBND-KTHTĐôn đốc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 4 năm 2016 - 201703/05/2017
77Công văn463/UBND-NCTiếp tục thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ03/05/2017
78Kế hoạch66/KH-UBNDTổ chức thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh03/05/2017
79Thông báo54/TB-UBNDKết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Na Rì năm 201628/04/2017
80Công văn439/UBND-VPTổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ27/04/2017
81Quyết định1119/QĐ-UBNDPhê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 201627/04/2017
82Công văn435/UBND-VPChỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 201726/04/2017
83Công văn425/UBND-NCV/việc tổ chức tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp25/04/2017
84Công văn421/UBND-NNTổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 201724/04/2017
85Quyết định1103/QĐ-UBNDPhê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và Chính quyền cơ sở năm 201724/04/2017
86Thông báo 48/TB-UBNDKết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Na Rì năm 201621/04/2017
87Công văn401/UBND-VPThực hiện kết luận củaChủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 201719/04/2017
88Kế hoạch61/KH-LĐTBXHKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 17/04/2017
89Quyết định839/QĐ-UBNDV/v giao bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán thực hiện nhiệm vụ07/04/2017
90Kế hoạch53/KH-UBNDThực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN huyện Na Rì đến năm 2025 04/04/2017
91Công văn320/UBND-NCV/v đăng ký đạt tiêu chuẩn " an toàn về ANTT " theo thông tư số 2331/03/2017
92Kế hoạch49/KH-UBNDThực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em huyện Na Rì năm 201729/03/2017
93Đề án01/ĐA-UBNDTinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 24/03/2017
94Công văn264/UBND-NVV/v rà soát đối tượng tinh giản biên chế đợt II, năm 201716/03/2017
95Kế hoạch24/KH-BBTHoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì năm 201720/02/2017
96Công văn116/HĐTD-NVVề việc niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 201620/02/2017
97Thông báo21/TB-HĐTDThay đổi thời gian xét tuyển16/02/2017
98Công văn107/UBND-VPvề việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán13/02/2017
99Thông báo16/TB-HĐTDTổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 201610/02/2017
100Công văn635/HĐTĐKTHướng dẫn tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và ĐHTT02/02/2017
101Công văn28/SNV-XDCQ CTTNVề việc chỉ đạo công tác chấm thi công chức cấp xã năm 201613/01/2017
102Công văn13/SNV-XDCQCTTNvề việc cho ý kiến tuyển dụng công chức cấp xã09/01/2017
103Công văn2226/SNV-XDCQCTTNVề việc sửa đổi, bổ sung cách xác định người trúng tuyển công chức cấp xã 29/12/2016
104Công văn2223/SNV-XDCQCTTNvề việc nhận hồ sơ của các thí sinh tham gia dự tuyển công chức cấp xã năm 201628/12/2016
105Công văn5815/UBND-KGVXvề việc thông tin tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng26/12/2016
106Thông báo112/TB-HĐTDThông báo đính chính nội dung Kế hoạch và bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 201620/12/2016
107Kế hoạch188/KH-HĐTDTuyển dụng công chức cấp xã huyện Na Rì năm 201619/12/2016
108Kế hoạch180/KH-UBNDXây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 202008/12/2016
109Công văn1150/UBND-VPVận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt17/11/2016
110Kế hoạch172/KH-UBNDVề việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Na Rì, năm 201608/11/2016
111Công văn1070/UBND-VHTTvề việc cấp chứng thư số đợt 201/11/2016
112Kế hoạch147/KH-UBNDTriển khai giải quyết hồ sơ của người có công với cách mạng còn tồn đọng07/10/2016
113Công văn734/UBND-VPVề việc tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Viettel huyện Na Rì09/08/2016
114Kế hoạch106/KH-UBNDTổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016)27/07/2016
115Kế hoạch107/KH-UBNDĐiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn huyện Na Rì năm 201627/07/2016
116Thông báo46/TB-UBNDVề việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phụ trách các lĩnh vực công việc, các đơn vị và địa bàn xã, thị trấn07/07/2016
117Báo cáo142/BC-UBNDTình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải giáp chủ yếu 6 tháng cuối năm 201623/06/2016
118Quyết định14/2016/QĐ-UBNDBan hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 23/06/2016
119Quyết định2484/QĐ-UBNDvề việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 202013/06/2016
120Kế hoạch83a/KH-UBNDTổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2017) 31/05/2016
121Quyết định về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-20212418/QĐ-UBBCundefined26/05/2016
122Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 201677/KH-UBNDundefined19/05/2016
123Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch do vi rút zika76/KH-UBNDundefined18/05/2016
124Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Chu2350/QĐ-UBNDundefined18/05/2016
125Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 (từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016)2031/QĐ-UBNDundefined09/05/2016
126Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 201696/BC-UBNDundefined06/05/2016
127Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành trong "Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm" năm 201663/KH-BCĐundefined26/04/2016
128Quyết định về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 20211888/QĐ-UBBCundefined26/04/2016
129Kế hoạch công tác giáo dục, quốc phòng và an ninh năm 201661/KH-HĐGDQPANundefined22/04/2016
130Kế hoạch hoạt động hiến máu tình nguyện năm 201659/KH-BCĐundefined21/04/2016
131Quyết định về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa Bà Phùng Thị Hồng và Ông Phùng Văn Chinh, cùng trú tại thôn Nà Pì, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì tỉn...1732/QĐ-UBNDundefined20/04/2016
132Kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 201652/KH-UBNDundefined11/04/2016
133Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 201650/KH-UBNDundefined06/04/2016
134Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm năm 201651/KH-UBNDundefined06/04/2016
135Nghị quyết tổng kết hoạt động của HĐND huyện Na Rì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-201602/NQ-HĐNDundefined25/03/2016
136Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam39/KH-UBNDundefined21/03/2016
137Kế hoạch phúc tra xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế trên địa bàn huyện Na Rì40/KH-UBNDundefined21/03/2016
138Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 201660/BC-UBNDundefined10/03/2016
139Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 trên địa bàn huyện Na Rì năm 2...32/KH-UBNDundefined04/03/2016
140Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm 201633/KH-BCĐundefined04/03/2016
141Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 201635/KH-UBNDundefined04/03/2016
142Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 201629/KH-UBNDundefined26/02/2016
143Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì năm học 2015 - 2016352/QĐ-UBNDundefined26/02/2016
144Kế hoạch hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì25/KH-BBTundefined24/02/2016
145Kế hoạch hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Na Rì năm 201623/KH-BCĐundefined22/02/2016
146Kế hoạch bảo vệ tài nguyên lâm sản, khoáng sản trên địa bàn huyện Na Rì năm 201622/KH-UBNDundefined16/02/2016
147Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 202116a/KH-UBBCundefined29/01/2016
148Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, thể thao (27/3/1946 - 27/3/2016) 143a/KH-UBNDundefined31/12/2015
149Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính huyện Na Rì năm 20163098/QĐ-UBNDundefined31/12/2015
150Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Na Rì03/2015/QĐ-UBNDundefined25/12/2015
151Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015140/KH-UBNDundefined04/12/2015
152Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016135/KH-UBNDundefined19/11/2015
153Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND huyện Na Rì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 phụ trách các lĩnh vực công việc, các đơn vị và đị...112/TB-UBNDundefined06/11/2015
154Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì năm học 2015 - 2016122/KH-UBNDundefined23/09/2015
155Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã h...1694/QĐ-UBNDundefined18/08/2015
156Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh t...154/BC-UBNDundefined06/07/2015
157Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2015152/BC-UBNDundefined06/07/2015
158Kế hoạch vận động quyên góp ủng hộ Quỹ nhân đạo huyện Na Rì năm 201578/KH-UBNDundefined26/06/2015
159Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 201574/KH-BCDundefined17/06/2015
160Báo cáo kết quả sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ102/BC-UBNDundefined28/05/2015
161kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 trên địa bàn huyện Na Rì64/KH-UBNDundefined28/05/2015
162kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Nhà nước năm 201388/KH-HĐtuyển dụng viên chức sự nghiệp Nhà nước năm 201326/07/2013
163BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan ...52/BC-UBNDTổng kết thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/7/1997
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của
Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính,
sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước
21/03/2013
164Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2012236/BC-UBND02/11/2012
165
Sign In