Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

Hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Na Rì

( Cập nhật lúc: 12/01/2021  )
Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Rì đã phát huy được chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tổ chức phát động được các phong trào có chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nội dung quan trọng, thiết thực gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đi vào đời sống của nhân dân.

           Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  đã phối hợp với các đoàn thể phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hàng năm hướng dẫn và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 được tổ chức thực hiện tốt.

          Đến nay, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến được trên 185.000 m2  đất, làm được hơn 64.000 m đường giao thông liên thôn; đóng góp được trên 25.600 ngày công lao động. Vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã thu được số tiền trên 700 triệu đồng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống như: giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo mua đồ dùng học tập, người nghèo bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày; vận động các nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết; phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tiếp nhận từ các doanh nghiệp, quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện và Mặt trận Tổ quốc Trung ương đã xây dựng được 77 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2,5 tỷ  đồng, đóng góp được trên 8.200 công lao động.

Ông Nông Thanh Nghệ - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Na Rì cho biết: “Để thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai đến UB MTTQ các xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận khu dân cư các thôn, bản. Do đó, trong những năm qua, kết quả nổi bật là tham gia tích cực phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, khuyến khích người dân làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống, thực hiện Đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xan, sạch, đẹp; thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

 

Ngày hội Khu dân cư được tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa

          Công tác triển khai thực hiện cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

          Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Na Rì phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền để tạo ra cơ chế, chính sách, đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận, thường xuyên kiểm tra, thăm nắm cơ sở. Cùng với đó, đánh giá tổng kết, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên giải pháp  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2015-2020”.

          Ông Nông Thanh Nghệ - Phó Chủ tịch UB.MTTQ huyện Na Rì cho biết thêm:“Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục thực hiện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để xây dựng cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền của hệ thống chính trị đến UB MTTQ các xã, thị trấn và hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác giám sát, công tác phản biện xã hội, đặc biệt các nội dung, chương trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.”

          Trên cơ sở tích hợp hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân huyện Na Rì. Từ đó, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững tại địa phương../.

Tác giả:  Diệu Thu
Nguồn: 
Sign In