Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề

( Cập nhật lúc: 17/11/2020  )
Chiều ngày 17/11/2020, HĐND huyện Na Rì tổ chức kỳ họp chuyên đề thống nhất việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C, phân bổ nguồn ngân sách và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Văn Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo kỳ họp.

           Tại kỳ họp, UBND huyện đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên UBND huyện Na Rì khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình bầu bổ sung thành viên UBND huyện Na Rì khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên UBND huyện Na Rì khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên UBND huyện Na Rì khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

          Kỳ họp đã thông qua các Tờ trình, gồm: Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện; Tờ trình về việc phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Nghị quyết số  16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình về việc phân bổ nguồn kết dư tiền sử dụng đất; Tờ trình về việc đề nghị quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện đối với các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề.

          Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Thiên - Bí Thư Huyện ủy chỉ rõ: Kỳ họp này có nhiệm vụ quan trọng. Để đạt được mục tiêu theo các nội dung kỳ họp đã đề ra, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để nghị quyết thông qua được thực hiện có hiệu quả khi triển khai thực hiện…

          Sau khi thảo luận, các đại biểu dự kỳ họp đã nhát trí thông qua các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc giao chủ trương đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư tiền sử dụng đất; Nghị quyết về việc đề nghị quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết Kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Tác giả:  Ngọc Oánh
Nguồn: 
Sign In