Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

Na Rì: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

( Cập nhật lúc: 23/11/2012  )
Thời gian qua, nhằm chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TU ngày 2/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Na Rì đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Triển khai kế hoạch thực hiện

UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08 nhằm từng bước thiết lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, lâm sản trên địa bàn huyện; qua đó kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật đối với mọi hành vi khai thác, chế biến, vận chuyển, buôn bán trái phép khoáng sản, lâm sản trên địa bàn.

Chỉ thị được triển khai thực hiện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ sở, đến nay, đã có 20/22 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 tập trung vào 3 nhiệm vụ chính, đó là: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, lâm sản và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, lâm sản; tăng cường xử lý vi phạm về lâm sản, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, chính quyền các xã, thị trấn đã chú trọng tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật, trong đó có nội dung của Chị thị số 08/CT-TU về công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý khoáng sản cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; vận động người dân ký cam kết không tham gia khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản, khoáng sản trái phép; mặc khác không tiếp tay, tạo cơ hội, không cho các tổ chức, cá nhân mượn hoặc thuê đất để khai thác khoáng sản trái phép…

Đồng chí Nông Danh Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì cho biết:  Đối với riêng huyện Na Rì, việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy tập trung chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm sản, khoáng sản, đặc biệt là việc kiểm tra, xử lý vi phạm về lâm sản, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND huyện, Tổ tuần tra liên ngành của huyện thường xuyên kiểm tra, truy quét trên khắp địa bàn huyện, đặc biệt tập trung vào các khu vực trọng điểm hay xảy ra khai thác trái phép, các khu rừng giáp ranh, rừng núi đá, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ…

Thông qua kiểm tra, truy quét, ngành chức năng đã kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện hoàn thổ, tự ý thỏa thuận thuê đất của người dân… tại một số mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn, trên cơ sở đó kịp thời xử lý vi phạm, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của các đơn vị.

Hiệu quả từ công tác kiểm tra, xử lý

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng huyện đã kiểm tra và phát hiện 190 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Các vụ vi phạm chủ yếu là khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm huyện đã thu giữ trên 77m3 gỗ các loại, thu giữ 1 xe ô tô, 69 xe máy, 27 cưa máy và một số dụng cụ phục vụ cho khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp; thu nộp ngân sách trên 942 triệu đồng.

Riêng trong lĩnh vực quả lý khai thác khoáng sản, đại diện Tổ công tác liên ngành huyện Na Rì cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2012, Tổ công tác liên ngành đã tổ chức nhiều đợt truy quét, đồng thời phân công thành viên kiểm tra thường xuyên dọc tuyến sông trên địa bàn các xã Lương Thành, Lạng San, Lương Thượng, Kim Hỷ, Lam Sơn và Đổng Xá. Qua các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, trong đó UBND huyện phạt cảnh cáo và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với 3 trường hợp; UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp (thu nộp phạt 210 triệu đồng, thu giữ 3 máy xúc, 2 dàn tuyển quặng).

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác, UBND huyện đã lập biên bản yêu cầu di dời máy móc, phương tiện, đình chỉ hoạt động khai thác 26 lượt tại các khu vực khai thác trái phép trên địa bàn các xã Lương Thành, Lạng San, Lương Thượng, Đổng Xá, Kim Hỷ, Lam Sơn; trục xuất 6 nhóm người có hành vi tập kết máy móc, phương tiện chuẩn bị khai thác trái phép tại Khuổi Phầy - xã Đổng Xá, Hát Lài, thôn Hợp Thành - xã Lam Sơn,  Khuổi Có, thôn Khuổi Nộc - xã Lương Thượng và thôn Nà Đăng - xã Lương Thành…

Riêng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Tổ công tác liên ngành đã tiêu hủy tại chỗ 84 máy nổ, 39 sên hút, sên nén, 33 máy nghiền, máy tời, máy khoan, 22 máy bơm, máy phát điện, trên 27 nghìn mét vòi dẫn nước, 4 xe dù, trên 100 lán trại…

Kiểm tra các doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ, Tổ công tác liên ngành huyện đã phát hiện và phối hợp với Ngành Tài nguyên - Môi trường lập biên bản xử lý 2 đơn vị, trong đó một đơn vị tự thỏa thuận với các hộ dân thuê đất để khai thác; một đơn vị có hiện tượng khai thác ngoài chỉ giới. Ngoài ra, đối với các mỏ đã có quyết định đóng cửa, huyện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoàn thổ, hoàn trả diện tích đất đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy, thời gian qua, huyện Na Rì đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy, đặc biệt là việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản và lâm sản, tình hình khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Na Rì thời gian qua đã từng bước ổn định. Các hoạt động vi phạm đã giảm dần cả về số lượng cũng như quy mô, phạm vi.

*****

Theo lãnh đạo UBND huyện Na Rì, có được kết quả này là do cấp Ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TU của Tỉnh ủy. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân…/.

Tác giả:  Thu Hiền
Nguồn: 
Sign In