Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn hỗ trợ làm đường nông thôn mới tại xã Lương Thượng

( Cập nhật lúc: 19/12/2020  )
Ngày 19/12/2020, tập thể cán bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tham gia lao động cùng cán bộ và nhân dân xã Lương Thượng bê tông hóa tuyến đường sản xuất Lủng Phjắc, thôn Vằng Khít, xã Lương Thượng, huyện Na Rì.

           Lương Thượng là xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như trong chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng, đến nay xã mới đạt 10/19 tiêu chí. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã hỗ trợ xã Lương Thượng 10 tấn xi măng, đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch hỗ trợ xã Lương Thượng trong xây dựng nông thôn mới của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 10 tấn xi măng này được mua bằng tiền đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

                                                                                                         

          Tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp nhân dân đi lại dễ dàng mà còn góp phần quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, giao thương, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội địa phương phát triển./.

Tác giả:  Quốc Khánh
Nguồn: 
Sign In