Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện là một trong nhiệm vụ huyện Na Rì chỉ đạo trong thời gian qua nhằm ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Xem tiếp

123
Sign In