Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn


Ngày 28/12/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã vận hành chạy thử, nghiệm thu và bàn giao mô hình xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện Na Rì.

Xem tiếp


Năm 2014, Ban quản lý các dự án huyện Na Rì được giao làm chủ dự án 47 công trình, trong đó có 42 công trình chuyển tiếp và 5 công trình đầu tư mới. Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý các dự án huyện tiếp tục thực hiện giải ngân các nguồn vốn từ năm 2013 chuyển sang và giải ngân nguồn vốn kế hoạch giao năm 2014.

Xem tiếp

12
Sign In