Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn

Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội

( Cập nhật lúc: 04/12/2012  )

- Báo cáo tổng thể quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020 (Tải về)

 

 - Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Na Rì thời kỳ đến năm 2010 và năm 2020 (Tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In