Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn
CỔNG TTĐT BẮC KẠN - HUYỆN NA RÌ
 Trưởng Ban biên tập Nông Quang Kế - Phó Chủ tịch UBND huyện.
Địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 02093886603 - Mail: kenq.nr@backan.gov.vn
Sign In