Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Na Rì - tỉnh Bắc Kạn


Na Rì là huyện miền núi vùng cao với diện tích 85.299ha, dân số 38.263 người, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc huyện Na Rì đã được nâng lên đáng kể, trong các tiềm năng của địa phương, Na Rì còn có tiềm năng về tài nguyên di sản văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, tập quán văn hóa các dân tộc, là những giá trị cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương.

Xem tiếp


Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là một hang đá tự nhiên có từ lâu đời và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia từ năm 1999. Nhìn từ xa, động như một thiếu nữ đang nằm ngủ, còn bên trong động lại lung linh huyền ảo bởi những mảng thạch nhũ.

Xem tiếp

Sign In